Po zamieszaniu sadowym w Austrii i Francji dni Google Analytics zdawały się policzone. Unia wzięła sobie do serca zwalczanie procederu przesyłania danych. Na odpowiedź Google przyszło nam trochę poczekać, ale warto było… Poniżej stanowisko Google w sprawie przesyłania danych poza obszar EU.

Międzynarodowe przesyłanie danych w Google Analytics

4 lutego 2022 r.

W styczniu austriacki organ ochrony danych wydał decyzję, że wdrożenia Google Analytics przez lokalnych wydawców internetowych nie umożliwiają odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. Powodem decyzji było to, że agencje odpowiedzialne za bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych mają teoretyczną możliwość dostępu do danych osobowych użytkowników. Chociaż ta decyzja dotyczy jednego konkretnego wydawcy i określonych okoliczności, uznaliśmy, że może ona mieć wpływ na innych klientów Google Analytics. Mogą oni mieć obawy, czy rozumowanie organu ochrony danych nie zostanie zastosowane do wszystkich dostawców rozwiązań analitycznych ze Stanów Zjednoczonych, a także do całości danych użytkowników przesyłanych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.  

Użytkownicy w coraz większym stopniu korzystają z przepływu danych w różnych celach – od zakupów online, rezerwowania wyjazdów turystycznych i organizowania dostaw po współpracę służbową, zarządzanie klientami i działania związane z bezpieczeństwem. Aby było to nadal możliwe, Unia Europejska i rząd Stanów Zjednoczonych muszą niedługo dojść do porozumienia w sprawie nowych procedur dotyczących przesyłania danych.

Jesteśmy przekonani, że rozszerzone dodatkowe rozwiązania, które udostępniamy naszym klientom pozwalają w praktyce na skuteczną ochronę danych w uzasadnionych granicach. Udostępniamy także firmom opcje ustawień pozwalające określić, jakie dane są zbierane i jak są one wykorzystywane, co pozwala dostosować konfigurację do potrzeb biznesowych i związanych ze zgodnością. Dlatego pracujemy nad dodaniem kolejnych ustawień, które umożliwią klientom jeszcze większe dostosowanie gromadzonych danych analitycznych, a dzięki temu korzystanie nadal z Google Analytics w sposób zgodny z obowiązującymi ich wymaganiami. W najbliższych tygodniach postaramy się udostępnić więcej informacji na ten temat.

https://support.google.com/analytics/answer/11609059?hl=pl