Ministerstwo finansów przygotowało zmianę w sposobie rozliczania z fiskusem która zacznie obowiązywać wszystkich podatników.

Uwaga!

Zmiana dotyczy osób fizycznych i przedsiębiorców.

Aby uzyskać indywidualny numer konta skarbowego należy podać na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:

 • nie prowadzisz działalności gospodarczej
 • lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

NIP, jeśli:

 • prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
 • lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

To co moim zdaniem jest w tym fajnego to fakt, że ten numer pozostaje niezmienny, nawet jeśli się przeprowadzisz, zmienisz właściwość urzędu skarbowego, albo zmienisz nazwisko.

Jakie podatki opłacisz przelewem na mikrorachunek podatkowy?

Nowy system rozliczania obsługuje rozliczenia z tytułu PIT, CIT i VAT.

Zasada konstrukcji mikrorachunku skarbowego:

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków.

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
 • Y=2, gdy użyjesz NIP,
 • po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Co z dotychczasowymi rachunkami

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do końca 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na nowy numer mikrorachunku.

Na jaki rachunek wpłacisz podatki inne niż PIT, CIT i VAT

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:

 • zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny numer konta
 • sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego przez internet
 • jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, Twój numer konta nie ulegnie zmianie
 • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT.
 • szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.